Menu Zamknij

Akcja BohaterON 2023 w SP9 w ramach programu Szkoła Patriotów

Wrzesień:

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Szkoła Patriotów” czyli wojewódzkiego projektu edukacyjnego. Celem projektu jest:

– przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach, 

– upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem, 

– systematyczna opieka nad miejscami pamięci, które upamiętniają na terenie śląska ważne wydarzenia z historii Polski

– kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku do przeszłości i dziedzictwa. 

Realizacja działań w ramach projektu umożliwi naszej szkole staranie o uzyskanie certyfikatu „Szkoła Patriotów”.

Październik:

Miejscami Pamięci, które uczniowie klas 4, 5 i 7 będą popularyzować na terenie szkoły oraz lokalnego środowiska i społeczności miasta Gliwice będzie pomnik żołnierzy francuskich znajdujący się w Parku Starokozielskim przy ul. Kozielskiej. Pomnik poświęcony jest 71 żołnierzom i oficerom francuskim, którzy zginęli na terenie Górnego Śląska w latach 1920-1922. Szczątki tych żołnierzy zostały ekshumowane w latach 60. XX wieku. Do dziś otoczony jest opieką władz miasta, jednak nieco zapomniany przez mieszkańców, dlatego nasza szkoła chętnie podejmie się opieki nad pomnikami.

Nasza uczennica wykonała prezentację multimedialną o Pomniku żołnierzy francuskich.

Listopad:

Realizacja szkolnego projektu „Szkoła Patriotów” została podzielona na kilka etapów. W związku ze świętem Wszystkich Świętych uczniowie klasy 4 wybrali się na pomnik żołnierzy francuskich, by zrobić porządki. Uczniowie zapalili również znicze i chwilą refleksyjnej ciszy uczcili pamięć żołnierzy francuskich.

W listopadzie  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach przystąpili do do akcji BohaterON w Twojej Szkole 2023. Celem akcji jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego. Do akcji przystąpili uczniowie klas  z nauczania początkowego jak i uczniowie klas 4-8.  Projekt był realizowany na lekcjach historii i języka polskiego.

Dzieci z klas I –III uczestniczyły w lekcjach  pt.” Bohaterem być kiedyś i dziś”-  przeprowadzono pogadankę  o bohaterstwie powstańców i o tym w jaki sposób można być patriotą w naszych czasach.

Za pośrednictwem obrazowego i humorystycznego języka najmłodsi uczniowie dowiedzieli się, czy można zostać bohaterem, nawet, gdy nie ma wojny i jest się dzieckiem.

W czasie zajęć w  kl. IV i VI  został zrealizowany scenariusz Mały” roznosiciel nadziei „część I i II

Uczniowie wysłuchali słuchowiska, wysłuchali także opowiadania pt.” Iskra nadziei” Przeprowadzono  pogadankę  na temat roli dzieci w czasie Powstania Warszawskiego i funkcji, jaką wtedy pełnili a także niebezpieczeństw, jakie im  zagrażały. Wspólnie wykonały prace plastyczne w oparciu o wysłuchane materiały. 

W klasach VII i VIII  zrealizowano scenariusz lekcji pt” Co za historia”.    

Uczniowie  tworzyli infografiki na podstawie filmu „Powstanie Warszawskie” oraz wykładu  „Co za historia”. Przeprowadzono dyskusję podczas której próbowali  uczniowie odpowiedzieć a pytania-

Dlaczego doszło do wybuchu powstania? Jak ono przebiegało? Co zrobili nasi sojusznicy? I jaką cenę zapłaciła Warszawa

Wraz z rodzicami  wpisywali na portalu https://wpis.dumnizpowstancow.pl/   znacznik na mapie Polski symbolizujący dowód uznania, pamięci i dumy z Powstańców Warszawskich oraz młodych pamiętających i dumnych ze swojej historii.

Podczas zajęć nauczyciele wykorzystywali wspaniale opracowane pomoce graficzne; plakaty, kolorowanki jak również piosenki czy spoty o kampanii.

Skip to content