Menu Zamknij

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024 „AKTYWNA TABLICA

DOFINANSOWANIE: 15 938,60 zł 

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:   28938,60 zł

Rusza Rządowy program ?Aktywna tablica? na lata 2020-2024.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przystępuje do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ? ?Aktywna tablica?.

Program ?Aktywna tablica? na lata 2020-2024 dedykowany jest publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, szkołom ponadpodstawowym dla dzieci i młodzieży: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących, szkołom podstawowym, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ? uczniowie niewidomi oraz szkołom podstawowym, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017?2019,

Na jego realizację zostaną uruchomione środki z rezerwy celowej Ministra Finansów w wysokości 34.998.050 zł, z czego w województwie śląskim jest to kwota 3 820 679 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe organom prowadzącym ww. szkoły i placówki na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych:

  • laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku
    i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
  • tablic interaktywnych (z projektorem ultraogniskowym i bez projektora ultraogniskowego),
  • projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
  • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,
  • interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali,
  • specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki

Nasza szkoła wzięła udział w programie i otrzymała dofinansowanie w wysokości: 15 938,60 zł

Całkowita wartość wynosiła:  28 938,60 zł

Zostały zakupione oprogramowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, laptopy oraz jako wkład własny, dotykowy monitor interaktywny.

Skip to content