Menu Zamknij

Szkoła Patriotów to Wojewódzki Projekt Edukacyjny, do którego przystąpiła nasza szkoła.

Jego głównym celem jest kształtowanie u dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego poprzez systematyczną opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie województwa śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski.

Wychowanie patriotyczne to między innymi tworzenie więzi emocjonalnej dziecka i ucznia z rodziną oraz rówieśnikami, dostrzeganie wartości i piękna przyrody, przygotowanie do pracy i życia w społeczeństwie, a przede wszystkim wykształcenie miłości i przywiązania do ojczystego kraju, jego tradycji i kultury. Proponowane przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, pielęgnowanie tradycji patriotycznych.

Szkoły, przedszkola, placówki przystępujące do realizacji projektu będą mogły ubiegać się o przyznanie tytułu SZKOŁY/PRZEDSZKOLA PATRIOTÓW.

Miejscem Pamięci, które uczniowie klas 7 i 8 będą popularyzować na terenie szkoły oraz lokalnego środowiska i społeczności miasta Gliwic będzie Pomnik Żołnierzy francuskich w Gliwicach.

Koordynatorami programu jest Pani Justyna Pochłopień – historyk oraz Pani Marzena Bach-Cepok – polonista.

Zapraszamy do zapoznania się ze wspaniałą prezentacją przygotowaną przez uczennice kl.7a. Oliwię Fiołkę na temat Pomnika Żołnierzy Francuskich w Gliwicach.

Skip to content