Menu Zamknij

Regulamin stołówki szkolnej

1. Obiady wydawane są:

  • 11.30-11.50-klasy I-IV
  • 12.00– oddział przedszkolny (0) oraz świetlica
  • 12.35-12.55-klasy V-VIII
  • 13.40-13.50również klasy IV-VIII

Uczniowie klas IV-VII kończący zajęcia lekcyjne o godz. 11.30 jedzą obiady zaraz po przerwie o godz. 11.40

2. Z obiadów korzystają tylko te osoby, które mają zapłacone posiłki.

3. Do korytarzy przy jadalni i do samej stołówki nie wolno przychodzić w kurtach. Powinny one być pozostawione w szatni.

4. Podczas przerw obiadowych w jadalni oraz prowadzących do niej korytarzach przebywają wyłącznie korzystający ze stołówki.

5. Przed okienkiem, w którym wydaje się posiłki obowiązuje jedna kolejka, w której ustawiają się uczniowie wg kolejności przyjścia.

6. Podczas oczekiwania w kolejce i spożywania posiłków nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali, ani prezentować innych niestosownych zachowań.

7. Obiad spożywamy w sposób estetyczny, zgodnie z zasadami dobrego wychowania.

8. Po zjedzeniu posiłku

naczynia i sztućce należy odstawić w wyznaczone miejsce, wsunąć krzesło pozostawiając po sobie porządek.

9. Za szkody spowodowane umyślnie w stołówce odpowiadają materialnie rodzice ucznia.

10.Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu winni uczniowie otrzymują ujemne punkty mające wpływ na ocenę z zachowania.

Skip to content