Menu Zamknij

Opieka pielęgniarska

CZESŁAWA OSTROWSKA

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną:

  • Przeprowadzenie testów przesiewowych uczniów klas I, V
  • Badanie kontrolne z grupy dyspanseryjnej klasII, IV, i VI,VII,VIII
  • Badanie bilansowe dziecka 7- letniego( w przypadku braku bilansu 6-latka) i klas III
  • Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
  • Współdziałanie z dyrektorem. i pracownikami szkoły, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, pielęgniarką naczelną SPZOZ, pielęgniarką ds medycyny szkolnej.
  • Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i problemach zdrowotnych.
  • Profilaktyka fluorkowa prowadzona u uczniów klas I do VIII
  • Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców, uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia tj : dzień z wada wzroku, alergią, astma oskrzelowa, wady w obrębie kręgosłupa,  itp.

Telefon 32 239 13 62 wew. 29

Pokój nr 008 , PARTER

Skip to content