Menu Zamknij

Zasady rekrutacji

Zapisy do pierwszej klasy na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,

od 26 lutego 2024 r. do 29 marca 2024 r. w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku  będą przyjmowane zgłoszenia  dot. przyjęcia do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły z rocznika 2017 objętych obowiązkiem szkolnym.

Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są: 

  • z urzędu (szkoła obwodowa)
  • lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I  przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia rodzice dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania swoim i dziecka.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Rejon szkoły ulice: Bolesława Prusa, Fryderyka Chopina, Generała Władysława Andersa od 1 do 4 (nr parzyste i nieparzyste), Husarska, Ignacego Daszyńskiego od 1 do 58 (nr parzyste i nieparzyste), Jana Długosza, Jana III Sobieskiego od 1 do 25 (nr parzyste i nieparzyste), Joachima Lelewela, Józefa Lompy, Karola Miarki, Lucjana Malinowskiego, Na Skarpie, Owsiana, pl. Adama Mickiewicza, pl. Grunwaldzki, Racławicka, Świętokrzyska, Tadeusza Kościuszki, Ułańska, Wincentego Styczyńskiego, Wojciecha Korfantego, Zawiszy Czarnego.

Zgłoszenie  można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły, następnie wydrukowane i podpisane  przez obojga rodziców należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły (do wglądu należy okazać dowód osobisty rodzica oraz  dowód osobisty, paszport lub akt urodzenia zgłaszanego dziecka).

Rodzice, którzy nie mają możliwości wydrukowania zgłoszenia, mogą pobrać czysty druk zgłoszenia w  głównym holu szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

Kandydaci spoza obwodu, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wnioski o przyjęcie uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły będzie można składać  od 17 maja 2024 r. od godz. 09:00 do 31 maja 2024 r. do godz. 15:00.

Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione przez Komisję w rekrutacji.

Oboje rodziców musi podpisać wniosek, aby potwierdzić podane w nim informacje. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności danych podanych informacji ze stanem faktycznym.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 17 stycznia 2024 r. (strona www)

UCHWAŁA NR XXIV/610/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły (strona WWW)

Prosimy o dokładne zapoznanie się z terminami ujętymi w harmonogramie oraz w/w dokumentami!

Z poważaniem
Anna Pomykała
dyrektor szkoły

W dniu 10.04.2024 r. (środa) odbędzie się DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY od godziny 16:00 do godziny 18:00

W późniejszym terminie zostanie również podana informacja nt. obowiązkowego spotkania organizacyjnego dla rodziców dzieci przyszłych klas I.

Skip to content