Menu Zamknij

Pedagog szkolny

mgr Agnieszka Płaszczyk- Kucharska

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Poniedziałek 9:00 – 14:00 (w tym zaj. rew. 1 godz.)

Wtorek 9:00 – 15:00

15:00 – 16:00 konsultacje

Środa 8:50 – 14:00 (w tym zaj. rew. 2 godz.)

Czwartek 9:00 – 14:00 (w tym zaj. rew. 1 godz.)

Piątek 8:00 – 14:00 (w tym zaj. rew. 1 godz.)

Podstawową rolą pedagoga szkolnego jest przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napiec psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnyc

 udziela uczniom porad w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności 

udziela porad i pomocy uczniom mającym problemy w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

udziela wychowawcom i nauczycielom pomocy i wsparcia w prawidłowej realizacji procesu daktyczno- wychowawczego ich uczniów 

organizuje opiekę i pomoc materialna dla uczniów i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
przeprowadza wstępną diagnozę pedagogiczną uczniów 5-letnich uczęszczających do naszej szkoły

czuwa nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego

organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów w formie zajęć terapii pedagogicznej,      zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wychowawczych, zajęć psychoedukacyjnych, zajęć dla uczniów zdolnych

kieruje uczniów mających problemy w prawidłowej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz do innych Poradni Specjalistycznych

prowadzi cotygodniowe konsultacje dla rodziców 

Skip to content