Menu Zamknij

Informacje dot. obiadów

Szanowni Rodzice !        

Informujemy, że wpłaty za obiady styczniowe należy uiszczać dopiero od 1-go stycznia 2024r.   

Wszystkie wpłaty dokonane w ostatnich dniach grudnia automatycznie przekazywane są przez Bank do UM.  (z uwagi na zerowanie kont zgodnie z ustawą) 

UWAGA!!!

Kwota do zapłaty za m-c styczeń zostanie podana w późniejszym terminie.                                                                    

Nadmieniam jednocześnie, że w miesiącu styczniu obiady w naszej szkole wydawane będą od dnia 4-go stycznia.

Opłata za obiady w m-c grudniu wynosi 96zł.

Opłatę za obiady należy wpłacać na konto szkoły nr: 42 1160 2202 0000 0005 0857 2115 do dnia 1-go każdego miesiąca.            

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły nr1/09  nie ma odpisów za niewykorzystanie abonamentu obiadowego w miesiącach grudniu i czerwcu. 

Stawka obiadowa nie ulega zmianie i wynosi 6.00zł  

Skip to content