Menu Zamknij

Wykaz podręczników dla kl. 4-8 w roku szkolnym 23/24

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KL.IV

Podręczniki i ćwiczenia zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii oraz podręcznika do j. niemieckiego (mniejszość niemiecka)

 JĘZYK POLSKI: 

 1. Horwath, A. Żegleń: ,,Język polski. Słowa z uśmiechem?. Literatura i kultura?. kl 4 WSiP S.A, 2020-  nr dop. 861/1/2017-podręcznik
 2. Horwath, A. Żegleń: ,,Słowa z uśmiechem. Język polski. Nauka o języku i ortografia?kl.4-WSiP S.A., 2020 – nr dop- 861/2/2017-podręcznik i ćwiczenia

MATEMATYKA:

H.Lewicka, M.Kowalczyk: ,, Matematyka wokół nas  dla kl. 4? ? podręcznik i ćwiczenia- WSiP, 2020 ? nr dop. 787/1/2020/z1

JĘZYK ANGIELSKI:

Phillips Sarah, Anyakwo Diana, Konsultacja M. Tetiurka: ,, Link dla klasy IV? – Oxford University Press, 2022 ? podręcznik i ćwiczenia, nr dop. 1089/1/2020

JĘZYK NIEMIECKI-( mniejszość niemiecka):

M Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło: ,,und so weiter EXTRA 1? Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV, PWN Wydawnictwo Szkolne, 2020- Nr dopuszczenia : 1092/1/2020, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy IV

HISTORIA:

 1. Małkowski.: ,, Historia 4. Podróże w czasie.? ? podręcznik i ćwiczenia ? GWO, 2017 – nr dop. 829/1/2017

PRZYRODA:

A.Romańska, J.Gadomska, K. Przybysz ? Poznajemy przyrodę?- podręcznik WSiP, 2023- nr.dop. 1168/1/2023

PLASTYKA:

 1. Lukas, K. Onak: ,, Do dzieła! NEON KL.4 Podręcznik do plastyki do szkoły podstawowej kl. IV?? podręcznik ? Wyd. Nowa Era, 2023-(Nowa Edycja 2023?2025)

? nr dop.903/1/2017

MUZYKA: 

,, Klucz do muzyki? kl. IV- U. Smoczyńska, K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik ? podręcznik? WSiP S.A. , 2017 ? nr dop.858/1/2017

TECHNIKA:

 1. Łabecki, M. Łabecka J.Pecyna ?Jak to działa? NEON KL.4 Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej?– Wyd. Nowa Era, (Nowa edycja 2023-2025)

Nr dopuszczenia: w trakcie procedury MEiN ? dopisać

INFORMATYKA:

I.Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, A. Samulska,

 1. Wyczółkowski:,, Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa kl.4?? podręcznik, Wyd. WSiP S.A., 2020? nr dop. 807/1/2020/z1

 RELIGIA:

 1. dr K. Mielnicki, E. Kondrak ?Odkrywam życie z Jezusem? Podręcznik i zeszyt ćwiczeń , Jedność nr dop.w trakcie

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KL.V

Podręczniki i ćwiczenia zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii oraz podręcznika do j. niemieckiego (mniejszość niemiecka)

JĘZYK POLSKI:

 1. Horwath, A. Żegleń: ,,Język polski. Słowa z uśmiechem?. Literatura i kultura?. Kl.5 WSiP S.A, 2021-  nr dop. 861/3/2018-podręcznik
 2. Horwath, A. Żegleń: ,,Słowa z uśmiechem. Język polski. Nauka o języku i ortografia?kl.5-WSiP S.A., 2021 – nr dop- 861/4/2018-podręcznik i ćwiczenia

MATEMATYKA:

H.Lewicka, M.Kowalczyk: ,, Matematyka wokół nas  dla kl. 5? ? podręcznik i ćwiczenia -WSiP, 2021 – nr dop.  787/2/2021/z1

JĘZYK ANGIELSKI:

 1. Phillips, D.Anyakwo, Konsultacja M.Tetiurka: ?Link dla klasy5?? Oxford University Press Polska Sp., 2021 ? podręcznik i ćwiczenia ? nr dop. 1089/2/2021

JĘZYK NIEMIECKI-( mniejszość niemiecka): 

Kozubska M, Krawczyk E., Lucyna Zastąpiło L:,, und so weiter EXTRA 2?. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy V, Wydawnictwo Szkolne PWN,2021-Nr dop.: 1092/2/2021 oraz zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy V

HISTORIA:

T.Małkowski.: ,,Historia 5. Podróże w czasie? ? podręcznik i ćwiczenia – GWO, 2021 – nr dop. 829/2/2018

BIOLOGIA:

M.Sęktas, J.Stawarz: ,, Puls życia 5? kl. 5. Nowa Era, 2021 ? podręcznik + ćwiczenia  – nr dop. 844/1/2018

 GEOGRAFIA:

F.Szlajfer, Z.Zaniewicz, T.Rachwał, R.Malarz: ,,Planeta NowaPodręcznik do geografii do kl.5 Szkoły podstawowej?, Nowa Era, 2021 ? podręcznik ? nr dop. 906/1/2018

PLASTYKA:

 1. Lukas, K.Onak: ,, Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla kl.5 szkołypodstawowej?? podręcznik ? Wyd. Nowa Era, 2018 ? nr dop.903/2/2018

MUZYKA: 

,, Klucz do muzyki? kl.5 – U. Smoczyńska, K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik ? podręcznik?WSiP, 2018 ? nr dop.858//2/2018 

TECHNIKA:

 1. Łabecki, M. Łabecka, M. Wisniewska: ?Jak to działa??kl.5. Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej?, Wyd. Nowa Era,2021,  nr. dop.295/2/2018

INFORMATYKA:

 1. Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, A. Samulska, M. Wyczółkowski: ,, Informatyka kl.5? ? podręcznik, Wyd. WSiP S.A, 2021 ? nr dop. 807/2/2021/z1

RELIGIA:

 1. dr K. Mielnicki, E. Kondrak:,, Szczęśliwi, którzy szukają prawdy? kl.5 ? Wyd. Jedność, Kielce, 2020,-podręcznik? nr dop. AZ-21-01/20-KI-2/20

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KL.VI

Podręczniki i ćwiczenia zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii oraz podręcznika do j. niemieckiego (mniejszość niemiecka)

JĘZYK POLSKI:

 1. Horwath, A. Żegleń: ,,Język polski. Słowa z uśmiechem?. Literatura i kultura?. kl.6 WSiP S.A, 2022-  nr dop. 861/5/2019-podręcznik
 2. Horwath, A. Żegleń: ,,Słowa z uśmiechem. Język polski. Nauka o języku i ortografia?kl.6-WSiP S.A., 2022 – nr dop- 861/6/2019-podręcznik i ćwiczenia

MATEMATYKA:

H.Lewicka, M.Kowalczyk: ,, Matematyka wokół nas  dla kl. 6? ? podręcznik i ćwiczenia-WSiP, 2022- nr dop. 787/3/2022/z1

 JĘZYK ANGIELSKI:

Wheeldon S., Payman T. Konsultacja: Tetiurka M.:  ,,Link dla kl.VI?. Oxford University Press Polska Sp., 2022 ? podręcznik i ćwiczenia ? nr dop. 1089/3/2022

JĘZYK NIEMIECKI-( mniejszość niemiecka): 

Kozubska M, Krawczyk E., Lucyna Zastąpiło:,, und so weiter EXTRA 3?. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy V oraz zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy VI, Wydawnictwo Szkolne PWN, Nr dop.: 1092/3/2022 

HISTORIA:

T.Małkowski.: ,,Historia 6. Podróże w czasie?. ? podręcznik i ćwiczenia, GWO, 2022 – nr dop. 829/3/2019

BIOLOGIA: 

J.Stawarz: ,, Puls życia?. Nowa Edycja 2022-2024  kl. 6. Nowa Era, 2022 ? podręcznik –  nr dop. 844/2/2019

GEOGRAFIA:

 1. Szczypiński, T.Rachwał, R.Malarz: ,,Planeta NowaPodręcznik do geografii do kl.6 Szkoły Podstawowej?. Nowa Edycja 2022-2024, Nowa Era, 2022 ? podręcznik ? nr dop. 906/2/2019

TECHNIKA:

Łabecki L, M. Łabecka M.: ?Jak to działa??. Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa Edycja 2022-2024. Nowa Era, 2022-Nr dop. 295/3/2019-podręcznik

PLASTYKA:

Lukas J. , Onak K.: ,, Do dzieła!?. Podręcznik do plastyki dla kl.6 szkoły  podstawowej?. Nowa Edycja 2022-2024 -podręcznik ? Wyd. Nowa Era, 2022 ? nr dop.903/3/2018

 MUZYKA: 

 1. Smoczyńska, K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik: ,, Klucz do muzyki?kl.6.? podręcznik  ? WSiP, 2022 ? nr dop.858/3/2019

INFORMATYKA: W. Jochemczyk, I. Krajewska- Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski ,, Informatyka kl.6? ? podręcznik, Wyd. WSiP S.A., 2022 ? nr dop. 807/3/2022/z1 

RELIGIA:

E.Kondrak ,  ks. dr K. Mielnicki ,, Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno? kl.6 ? podręcznik i ćwiczenia ?Wydawnictwo Jedność, Kielce, 2021- nr dop. AZ-22-01/20-KI-4/21

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KL.VII

Podręczniki i ćwiczenia zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii oraz podręcznika do j. niemieckiego (mniejszość niemiecka)

JĘZYK POLSKI: E. Nowak, J. Gaweł :,, Myśli i słowa?. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7  WSiP S.A, 2020-nr dop.. 895/1/2017-podręcznik i ćwiczenia

JĘZYK ANGIELSKI:

Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton ,,Steps Plus dla klasy VII?, Oxford University Press: nr. dop.  800/4/2020 ? podręcznik i ćwiczenia ( klasy bez rozszerzonego j. angielskiego)

JĘZYK ANGIELSKI🙁 klasy z rozszerzonym j. angielskim)

 1. Pye, J. Finnis, konsultacja M. Tetiurka: „Link dla kl.7 „,Wydawnictwo Oxford University Press Polska Sp.,2020- nr dop. 1089/4/2020– podręcznik i ćwiczenia

JĘZYK HISZPAŃSKI:

 1. P.López,  A. Dudziak-Szukała, A. Kaźmierczak, J.C. G. González: ,,Explora 1?kl.7 ?poziom A1- Wydawnictwo,,Draco?, 2017-  podręcznik ? nr. dop. 851/1/2017

JĘZYK NIEMIECKI:

 1. Kozubska, E. Krawczyk, L. ?EXTRAKLASSE Deutsch?. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VII oraz materiały ćwiczeniowe. Wydawnictwo Szkolne PWN, nr dop. 1179/1/2023

JĘZYK NIEMIECKI-( mniejszość niemiecka): 

Motta G., Krulak-Kempisty E., Brass C., Glück D.: , ?Maximal 2? Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VIII oraz zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo Klett, nr dop.1094/2/2021

 HISTORIA:

Małkowski T.: ,,Podróże w czasie. Historia 7?, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017- podręcznik – nr dop. 829/4/2017

MATEMATYKA:

 1. Drążek, E.Duvnjak , E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka: ,,Matematyka wokół nas?kl.7-  WSiP, 2017- podręcznik, nr dop. 787/4/2020/z1

 BIOLOGIA:

 1. Jefimow: ,,Puls Życia.NEON KL.7 .Podręcznik do biologii dla kl.7 szkoły podstawowej?, Nowa Era, 2020-( Nowa Edycja 2023-25)-podręcznik ? nr dop. 844/3/2020/z1

CHEMIA:J. Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin: ,,Chemia Nowej EryNEON KL.7 Podręcznik dla kl.7 szkoły podstawowej?, Nowa Era, 2023-(Nowa Edycja 2023-2025) -podręcznik i ćwiczenia ? nr dop.785/1/2023/1z

FIZYKA:

 1. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny- Różańska: ,,Spotkania z  fizykąNEON 7Podręcznik dla kl.7 szkoły podstawowej?– Nowa Era, 2017( Nowa Edycja 2023-2025)-podręcznik- nr dop.885/1/2017

GEOGRAFIA:

 1. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał:,, Planeta Nowa?. NEON 7. Podręcznik do geografii do szkoły podstawowej,wyd. Nowa Era, 2023 –(Nowa Edycja 2023-2025)-Nr dop.906/3/2023/z1

MUZYKA: 

 1. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik , Wł. Sołtysik?,, Klucz do muzyki. Podręcznik Szkoła podstawowa kl.7?? podręcznik ? WSiP , 2017 ? nr dop.858/4/2017

 PLASTYKA: 

 1. Ipczyńska, N. Mrozkowiak ,,Do dzieła ! NEON KL.7. Podręcznik do plastyki do szkoły podstawowej? ? podręcznik ? Nowa Era , 2023-( Nowa Edycja 2023-2025) ?  nr dop. 903/4/2020/z1

INFORMATYKA:

 1. Jochemczyk, I.Krajewska- Kranas, W. Kranas, M. Wyczółkowski: ,,Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa kl.7?? podręcznik – Wyd. WSiP S.A. , 2020 ? nr dop. 807/4/2020/z1

RELIGIA:  E.Kondrak , ks. dr K. Mielnicki ,, Szczęśliwi, którzy czynią dobro? kl.7 ? podręcznik i ćwiczenia ? Wydawnictwo Jedność, Kielce, 2022- nr dop  AZ -23-01/20-KI-10/22

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KL.VIII

Podręczniki i ćwiczenia zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii oraz podręcznika do j. niemieckiego (mniejszość niemiecka)

JĘZYK POLSKI: E. Nowak, J. Gaweł :,, Myśli i słowa?. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8  WSiP S.A, 2020-nr dop.. 895/2/2018-podręcznik i ćwiczenia

JĘZYK ANGIELSKI:

A.Tkacz, A. Bandis, A. Lewicka, R. Cowen, R. Ranus: ,,Język angielski?Repetytorium dla szkoły podstawowej?, – część 2?, Pearson Central Europe, 2021, nr, dop. 1106/2/2021 ? podręcznik i ćwiczenia- ( klasy bez rozszerzonego j. angielskiego)

 1. Kelly, T. Payman „Link dla klas 8″,Wydawnictwo Oxford University Press Polska Sp. , 2021- nr dop. 1089/5/2021– podręcznik i ćwiczenia-( klasy z rozszerzonym j. angielskim)

JĘZYK NIEMIECKI:

 1. Potapowicz, K. Tkaczyk: ,,aha! Neu 8?Język niemiecki kl. 8- WSiP S.A, 2018- podręcznik nr dop. 798/2/2017

JĘZYK HISZPAŃSKI:

 1. P.López,  A. Dudziak-Szukała, A. Kaźmierczak, J.C. G. González: ,,Explora 2?kl.8 ?poziom A1+ – Wydawnictwo,,Draco?, 2018-  podręcznik ? nr. dop. 851/2/2018

HISTORIA:

Małkowski T.: ,, Historia 8 .Podróże w czasie.?, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2021- podręcznik – nr dop. 829/5/2018.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

I.Janicka, A.Janicki, A.Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski: ,, Dziś i jutro?– Nowa Era, 2021 ?nr dop. 874/2017-podręcznik

MATEMATYKA:

 1. Drążek, E.Duvnjak , E. Kokiernak-Jurkiewicz: ,,Matematyka wokół nas?kl.8- WSiP, 2021- nr dop.787/5/2021/z1-podręcznik

BIOLOGIA:

 1. Sągin, A.Boczarowski, M.Sęktas : ,, Puls Życia. Podręcznik do biologii dla kl.8 szkoły podstawowej?, Nowa Era, 2021-podręcznik ? nr dop.844/4/2021/z1

CHEMIA:

 1. Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin: ,,Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla kl.8 szkoły podstawowej?, Nowa Era, 2021-( Nowa Edycja 2021-2023)- podręcznik ?nr dop.785/2/2018

FIZYKA:

 1. Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nowotny- Różańska: ,,Spotkania z fizyką. Podręcznik dla kl.8  szkoły podstawowej?, Nowa Era, 2021-podręcznik-nr dop. 885/2/2018

GEOGRAFIA:

 1. Rachwał, D. Szczypiński: ,, Planeta Nowa?Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej?, Nowa Era, 2021- ( Nowa Edycja 2021-2023)-podręcznik-nr dop. 906/4/2021/z1

INFORMATYKA:

 1. Jochemczyk, I.Krajewska- Kranas, W. Kranas, , M.Wyczółkowski: ,,Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa W. Jochemczyk, kl.8?? podręcznik, Wyd. WSiP S.A. , 2021 ? nr dop. 807/5/2021/z1

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:

J.Słoma: ,, Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej?– Nowa Era, 2021 -podręcznik ?nr dop. 846/2017

RELIGIA:

Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska ?Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi? – Podręcznik do religii, wyd.Jedność, nr dop. AZ-32-01/13-KI-4/14

Skip to content