Menu Zamknij

Uchwała Rady Miasta Gliwice dot. oddziału przedszkolnego

UCHWAŁA NR LII/1086/2023

RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych

Na podstawie art. 89 ust. 9, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice

uchwala, co następuje:

  • Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2024 r. Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych. 
  • Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 
  • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  Gliwice

Marek Pszonak

Skip to content